Danh mục

Cảm biến áp suất Omron E8AA-M05

Mã số: E8AA-M05

1. Đặc tính kĩ thuật

  • Cảm biến áp suất Omron E8AA-M05

  • Loại cảm biến: Gauge pressure 

  • Nguồn cấp: 12 to 24 VDC

  • Dãy áp suất: 0 to 500 kPa

  • Phương pháp kết nối: Pre-wired

  • Ngõ ra: 4 to 20 mA 

2. Kích thước

Cảm biến áp suất Omron E8AA-M05

 

3. Sơ đồ đấu dây

Cảm biến áp suất Omron E8AA-M05