Danh mục

Dây bù nhiệt các loại

Mã số: KC-KX

Giây bù nhiệt cho các loại can K,J,....
- Với nhiều chủng loại: võ bọc PVC, võ bọc thép chóng nhiễu, võ bọc bằng sợi thủy tinh chịu nhiệt độ cao
- Lỏi sợi: bằng đồng, Cr-Ni. Đơn sợi, đa sợi
- Kích thước: 2x0.5mm, 2x1.5mm....

Loại võ bọc bằng sợi thủy tinhLoại võ bọc bằng PVC

Loại võ bọc bằng thép chóng nhiễu