Danh mục

Dây bù nhiệt

Mã số: Dây bù nhiệt ( can n

Dây bù nhiệt dùng cho đầu dò nhiệt ( can nhiệt) loại Pt100, K, J, R, S, , E, T...

1 - Dây nối mở rộng - dùng cho cảm biến Thermo-coupler (2-Wire) 

- Dây bù nhiệt loại J

- Dây bù nhiệt loại K

- Dây bù nhiệt loại S, R, B

Chọn tiết diện dây: 2x0.5SQ

                               2x1.0SQ

                               2x1.25SQmm

                               2x1.5SQmm

                               2x2.0 và 2x2.5SQ

Quy cách: dùng cho cảm biến Thermocoupler có chống nhiễu, vỏ ngoài bọc PVC, Teflon hoặc Amiang chống cháy

2 - Dây nối mở rộng - dùng cho cảm biển RTD Pt100Ω (3-Wire)

Có thể chọn loại 3-Wire hoặc 4-Wire

Tiết diện dây:       3x0.5SQ

                             3x0.7SQ

                             3x1.0SQ

                             3x1.5SQ

                             3x2.0 và 3x2.5SQ

Quy cách: Dùng cho đầu dò nhiệt Pt100Ω có chống nhiễu, Chọn vỏ ngoài bọc PVC chịu ẩm và nước, hoặc chọn vỏ bọc Amiang chống cháy