Danh mục

Can nhiệt gốm

Mã số: Can nhiệt gốm loại K

Loại Nhiệt độ làm việc
Can Pt100  
Can B 0-1700oC
Can R 0-1600oC
Can S 0-1600oC
Can N 0-1100oC
Can K 0-1200oC
Can E 0-500oC
Can J 0-750oC
Can T 0-300oC
WRe3/26 0-1800oC
WRe5/26 0-1800oC