Danh mục

Màn hình điều khiển NT11-SF121B-EV1

Mã số: NT11-SF121B-EV1

  • Màn hình điều khiển NT11-SF121B-EV1

  • LCD 100x40mm, có chiếu sáng nền

  • 4 dòng 20 ký tự, 4 phím điều khiển chức năng và bàn phím đặt số liệu.

  • 250 trang màn hình, IP65

  • Có cổng nối máy in